PRISER

FKaps tilbyder såvel fast pris projekter som løbende afregning.

For at dokumentere brugbarheden af FKaps support tilbydes nye kunder den første opgave uden afregning, dog max. 5 timer.

Fastpris projekter prissættes for hvert projekt. Prisen vil ofte være markant under de store leverandørers priser.

Løbende regning afregnes med kr. 600 per time ekskl. moms.

Timesatsen afhænger som udgangspunkt ikke af tidspunktet på dagen eller natten. Infrastruktur opgaver indebærer nu og da arbejde på skæve tidspunkter, for ikke at genere driften. Det skal kunderne ikke straffes for.

Ved større opgaver afviklet i weekend'er eller om natten aftales timesatsen dog individuelt.

FKaps priser

FKaps er til kundens rådighed 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.

Prisen for timer udenfor normal arbejdstid er som udgangspunkt identisk med prisen for timer indenfor normal arbejdstid. Ved større nat og/eller weekend arbejde afregnes dog efter aftale.

Erkendelsen af, at driftstop i arbejdstiden let bliver såvel dyrt som frustrerende for virksomheden, er skyld i ovenstående åbningstider. Naturligvis værdsættes opgaver i den normale arbejdstid, men kan der forudses et tab for virksomheden, arbejder FKaps når det er nødvendigt.